Me at Grefsenkollen in my hometown

Foten


"gjør det" sa hun
"ja vel" svarte jeg
og gjorde det

"gjør det" sa hun
jeg satte ned foten

"gjør det!" sa hun
jeg gikk min veiback

Einar Herstad-Hansen © 2002 - 2019